Biedrība "Skanda" – par saturu latviešu valodā

Mūsu biedrības mērķi ir:

1. Latviešu valodā veidotu raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un radiolugu – 
mūsdienīgu un nozīmīgu informācijas apmaiņas un ideju popularizēšanas kanālu attīstīšana.
2. Latviešu valodā veidotu raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un radiolugu autoru, producentu un tehnisko speciālistu atbalstīšana.
3. Pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru popularizēšanas, veicināšana latviešu raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un raidlugu veidotāju vidē.
4. Ārvalstu podkāstu un audiogrāmatu veidotāju pieredzes popularizēšana.
5. Raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un radiolugu kā radošās industrijas jauna virziena un uzņēmējdarbības nozares popularizēšana Latvijas sabiedrībā.
6. Raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un radiolugu žanriskās dažādības veicināšana.
7. Jaunu raidierakstu (podkāstu), audiogrāmatu un radiolugu izplatīšanas kanālu popularizēšana.
8. Atbalsts neatkarīgu balss audio ierakstu studiju veidošanā un popularizēšanā.


Biedrības vārdā Juris Garjāns